Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của Công ty Cổ phần Truyền thông IFOX DIGITAL, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản này sẽ giúp xác định mối quan hệ giữa IFOX và bạn khi bạn đưa giải pháp của chúng tôi vào vận hành.

Điều khoản dịch vụ trang web https://ifox.vn

Điều khoản dịch vụ trang web https://ifox.vn

Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

  • Trách nhiệm của chúng tôi: Đây là phần mô tả cách chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình
  • Trách nhiệm của bạn: Phần này nêu ra một số quy tắc mà bạn phải tuân theo khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
  • Nội dung trong các dịch vụ của IFOX: Phần này mô tả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung mà bạn thấy trong các dịch vụ của chúng tôi, bất kể nội dung đó thuộc về bạn, IFOX hay người khác
  • Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng: Phần này mô tả các quyền hợp pháp khác mà bạn có và những điều bạn nên biết trong trường hợp có người vi phạm các điều khoản này
  • Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách quyền riêng tư. Mặc dù không nằm trong các điều khoản này, nhưng đây là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý thông tin của mình.

1. NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của IFOX DIGITAL và ký kết hợp đồng với bạn:

Công ty Cổ phần Truyền thông IFOX (IFOX COMMUNICATION., JSC)

được thành lập theo quyết định Cấp phép kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, và hoạt động theo luật pháp của nước Việt Nam.

Mã số thuế: 0109556652

Tòa nhà Vinaconex7, 61 Nguyễn Văn Giáp

Nam Từ Liêm, Hà Nội 129000

Việt Nam.

2. Mối quan hệ giữa bạn và IFOX

Các điều khoản này giúp xác định mối quan hệ giữa bạn và IFOX. Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh cách thức kinh doanh của IFOX và cách chúng tôi kiếm tiền.

3. Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản này, bao gồm:

  • Các giải pháp Marketing dành cho doanh nghiệp và cá nhân (Giải pháp Marketing theo ngành hàng; Giải pháp Marketing đa điểm; Giải pháp Phòng Marketing thuê ngoài)
  • Công cụ quản lý hiệu suất Marketing: CRM Beta

Phát triển, cải thiện và cập nhật các dịch vụ của IFOX

Chúng tôi có trách nhiệm liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện dịch vụ tối ưu nhất cho bạn. Ví dụ: Chúng tôi hiểu được những khó khăn khi vận hành quản lý một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong vấn đề ngân sách và nhân lực. Vì vậy, chúng tôi cho ra đời nhiều giải pháp lược bỏ bớt những dịch vụ không cần thiết đối với từng ngành hàng đặc trưng. Giải pháp Marketing này giúp chủ doanh nghiệp tiết kiệm một khoản ngân sách mà vẫn có thể thu về lợi nhuận.

Trong quá trình không ngừng cải tiến này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc loại bỏ các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn áp dụng cho các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Nếu phải thực hiện những thay đổi quan trọng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình sử dụng dịch vụ từ IFOX, hoặc nếu ngừng cung cấp một dịch vụ, chúng tôi sẽ chủ động thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý. Chỉ ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật và khả năng hoạt động.

4. Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ

Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn tuân thủ các điều khoản này. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn nhiều chính sách, nơi giải đáp các thắc mắc thường gặp và đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

Cung cấp thông tin trung thực

Bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho hệ thống IFOX. Nếu những thông tin bạn cung cấp sai lệch, làm ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi thì bạn sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Không đặt lại bình luận vi phạm và chứa các nội dung, hàng hóa pháp luật cấm hoặc vi phạm pháp luật.

5. Về điều khoản

Theo luật pháp, bạn có một số quyền nhất định mà một hợp đồng như các điều khoản dịch vụ này không thể hạn chế. Trong mọi trường hợp, các điều khoản này đều không nhằm hạn chế các quyền đó.

Các điều khoản này mô tả mối quan hệ giữa bạn và IFOX và không cấu thành nên quyền hợp pháp cho người hoặc tổ chức khác, ngay cả khi người khác thu được lợi ích từ mối quan hệ đó theo các điều khoản này.

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình. Chúng tôi có thể sẽ xử lý và nhờ đến sự can thiệp pháp luật trong tương lai.

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ hoặc phương thức kinh doanh của chúng tôi – chẳng hạn như khi chúng tôi bổ sung các dịch vụ, tính năng, công nghệ, mức giá hoặc lợi ích mới (hoặc loại bỏ những cái cũ), vì lý do bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc quy định, hoặc để ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái hoặc gây hại.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn xem qua các điểm thay đổi, trừ các trường hợp sau:

(1) khi chúng tôi ra mắt một dịch vụ hoặc tính năng mới, hoặc

(2) trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn chỉ cần gửi yêu cầu qua hộp thư của chúng tôi để có thể thể chấm dứt kết nối với chúng tôi bất kỳ lúc.

Nội dung: Ifox.vn

Mục nhập này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu trang permalink.