Quy định & Chính sách

  •  
     
    Dù biết bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của mình, cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình đôi bên hợp tác các chiến dịch Marketing dưới hình thức Client – Agency.
  •  
     
    Khi sử dụng dịch vụ của IFOX DIGITAL, bạn tin tưởng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng mình có trách nhiệm phải cố gắng hết mức có thể để bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Cũng như để bạn nắm toàn quyền kiểm soát việc giữ hay hủy lưu thông tin.