Quy định và hình thức thanh toán

11/08/2021 14:51 +07 - Lượt xem: 6050

Quy định và hình thức thanh toán- Phí dịch vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng và bên Khách hàng cần thanh toán đúng hẹn. -...

Quy định và hình thức thanh toán

– Phí dịch vụ được quy định cụ thể trong hợp đồng và bên Khách hàng cần thanh toán đúng hẹn. 

– Khách hàng nếu chậm thanh toán hợp đồng, IFOX có thể tạm dừng triển khai dự án. 

– Thông tin tài khoản thanh toán:

+ Đơn vị thụ hưởng:

+ Số tài khoản:

+ Ngân hàng:

 
Tin liên quan